Elmia Fastighet 22-24 september 2015.

Elmia Fastighet är den självklara träffpunkten för människor inom fastighets- och stadsbyggnation. Under tre intensiva mässdagar samlas byggherrar, beställare, fastighetsförvaltare, samhällsbyggare och stadsutvecklare. Då står byggkrav, underhållskrav och avkastningskrav i centrum.

I år är Elmia Fastighet, tillsammans med Elmia Park och Elmia Städ, dessutom en del av en större arena; ”Den hållbara staden”.

Under mässdagarna kommer frågan om hur bostadsregelverket påverkar viljan att bygga att debatteras. Andra viktiga debattämnen är hur fastigheter kan förädlas för bättre avkastning och om ett nytt miljonprogram är lösningen på bostadsbristen. Parallellt står också hållbarhetsfrågor som hur vi i en förtätad stadskärna löser behovet av blå/gröna ytor samt hur får vi mark, byggnader, ekonomi och människor att samsas i fokus.

Välkommen till Nordens största fastighetsmässa.
Elmia Fastighet 22-24 september 2015.

Intresseanmälan

Intresseanmälan

Vill du vara en del av Elmia Fastighet 2015?

Till intresseanmälan

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad - registrera dig för vårt nyhetsbrev.

Nyhetsbrev

Mässkatalogen 2013

Mässkatalogen 2013

Välkommen till mässkatalog online 2013.

Till Mässkatalogen

Om mässan

Om mässan

Läs mer om Nordens ledande fastighetsmässa.

Om mässan