Bra start för Elmia NordDrill

Det blev en lyckad premiär för Elmia NordDrill. Den nya mässan lyckades samla hela den nordiska borrbranschen till premiären 6-7 maj och blev en mötesplats för både affärer och branschfrågor i ett nordiskt perspektiv.

– Alla de tankar som vi har haft tillsammans med branschorganisationerna har infriats. Tongångarna har varit väldigt positiva och alla tror på en fortsättning och en utveckling med till exempel geoteknik och grundläggning, säger Stefan Carlsson, mässansvarig för Elma NordDrill.

Elmia NordDrill samlade ett 40-tal av branschens leverantörer och branschorganisationer från samtliga nordiska länder och närmare 800 besökare.

I samband med NordDrill arrangerades också ett flertal seminarier, bland annat om erfarenheter från borrarbeten som gjorts i samband med Cityringen i Köpenhamn, på Island, i Åre och på Svalbard med hjälp av olika specialmetoder som till exempel coiltubing och kärnborrning.

Elmia NordDrill arrangerades i samarbete med de nordiska branschorganisationerna: Foreningen af Danske Brøndborere, MEF, Poratek, Avanti, Geotec och FAB.

Läs hela pressmeddelandet här