Svenska Blount AB

Oregon® lanserar SpeedMax™ XL - Ett nytt sågsvärd för skördare

Till hösten lanserar Oregon® SpeedMax™ XL - en ny generation sågsvärd för maskinell avverkning. De nya svärden har fått ett bredare chassi för ökad stabilitet och minskad risk för kedjehopp och krökning. Svärdet visas i monter 200 på MellanskogsElmia.

Nospartiet är den mest utsatta delen på ett sågsvärd. Hos SpeedMax™ XL har den utbytbara noskassetten utrustats med ett 14-tandat noshjul, vilket innebär att antalet rotationer minskar med hela 21% jämfört med ett traditionellt 11-tandat noshjul. Det stora noshjulet bidrar tillsammans med större & kraftigare rullager och bredare lagerbanor till högre produktivitet och bättre ekonomi genom ökad livslängd.

Sammanfattningsvis kan man säga att SpeedMax™ XL är Större, Starkare och Tåligare än sina föregångare. – Allt för att föraren ska få ut så mycket som möjligt av sin arbetsdag!

SpeedMax™ XL erbjuds i längderna 54-100cm och totalt 28 utföranden för att passa merparten av skördaraggregaten på den globala marknaden. Säljstart: augusti/september 2016.

http://https://youtu.be/cSbPiDkHyxE

Publicerad
2016-08-09
Bilder