Program Får- och hästarena

Arenan hittar du norr om hall D.

Fårarena


Onsdag 19 oktober  

11.00

Fårklippning

13.00

Fårklippning

14.00 Rasparad
15.00 Fårklippning

Torsdag 20 oktober  

11.00

Fårklippning

12.00 Rasparad
14.00 Fårklippning
18.00 Fårklippning

Fredag 21 oktober  

11.00

Fårklippning

13.00 Fårklippning
14.00 Rasparad
15.00 Fårklippning

Hästarena


Onsdag 19 oktober  

10.30

Ankvallning

11.00-12.30 Hästuppvisningar - Russ, Ardenner och Nordsvenskar
13.00 Ankvallning
14.30-16.00 Hästuppvisningar - Russ, Ardenner och Nordsvenskar

Torsdag 20 oktober 

10.30

Ankvallning

11.00-12.30 Hästuppvisningar - Russ, Ardenner och Nordsvenskar
13.00 Ankvallning
14.30-16.00 Hästuppvisningar - Russ, Ardenner och Nordsvenskar
16.30-17.00 Ankvallning
17.00 Agilityuppvisning med Forserums BK

Fredag den 21 oktober 

10.30

Ankvallning

11.00-12.30 Hästuppvisningar - Russ, Ardenner och Nordsvenskar
13.00 Ankvallning
14.30-16.00 Hästuppvisningar - Russ, Ardenner och Nordsvenskar

 Med reservation för ev. ändringar.

Annonser: