Program Visningsring

Visningsringen hittar du i hall C.

Onsdag 19 oktober

10.45-11.00

SNP/LRF presenterar Mc Donald samarbete

11.00-13.00

Visning köttdjur:

Simmental
Angus
Limousin
Hereford
Charolais
Blonde D´Aquitaine
Övriga raser

13.00-14.00 Visning av mjölkrasdjur
14.00-14.45 Exteriörbedömning/showmanshipbedömning
"Klinik" med Johan & Carin samt Einar Lysell
14.45-15.00 SNP/LRF presenterar Mc Donald samarbete
15.00-16.00 Ungdomsklubben
16.00-18.00 Fri träning

Torsdag 20 oktober

Ring A Ring B
09.30-11.30 Bedömning
Simmental
09.30-10.30 Bedömning
Blonde D´Aquitaine
11.30-13.30 Bedömning Angus  10.30-13.00 Bedömning Limousin
13.30-14.00 Visning av mjölkrasdjur 13.00-13.30 Visning övriga raser
14.00-16.00 Bedömning Hereford   
16.00-19.00 Bedömning Charolais  

Fredag den 21 oktober

09.30-10.00 Visning av mjölkrasdjur
10.00-11.00 SM Showmanship
11.00-12.30 Bedömning köttrasungdom
12.30-13.30 SIRE
13.30-14.00 Visning av mjölkrasdjur
14.00-15.00 BIS
15.00 Dragning lotterivinst

 Med reservation för ev. ändringar.

Annonser: