Program Utomhus

Onsdag 19 oktober  

11.30 Fårvallning 
14.00 Fårvallning
14.00 Maskindemonstration
Uppgradering och test av buren spruta
Christer Johansson, Jordbruksverket

Demonstation av hästdragna redskap/maskiner

Torsdag 20 oktober 

11.00 Maskindemonstration
Uppgradering och test av buren spruta
Christer Johansson, Jordbruksverket
11.30 Fårvallning 
14.00 Fårvallning
14.00 Maskindemonstration
Uppgradering och test av buren spruta
Christer Johansson, Jordbruksverket
17.00 Maskindemonstration
Uppgradering och test av buren spruta
Christer Johansson, Jordbruksverket

Demonstation av hästdragna redskap/maskiner

Fredag den 21 oktober 

11.00 Maskindemonstration
Uppgradering och test av buren spruta
Christer Johansson, Jordbruksverket
11.30 Fårvallning 
14.00 Fårvallning
14.00 Maskindemonstration
Uppgradering och test av buren spruta
Christer Johansson, Jordbruksverket

Demonstation av hästdragna redskap/maskiner

 Med reservation för ev. ändringar.

Annonser: