Klimatet - utmaningar, risker och möjligheter inom de gröna näringarna

Onsdag kl 11.00 och 14.00
Torsdag och fredag  kl 11.00 och 14.30

Plats: Scen på Kunskaps- och innovationstorget i hall B

Som bank- och försäkringsbolag består vårt arbete i att hantera risker. Länsförsäkringar har en stor andel kunder med anknytning till jord och skog. Dessa verksamheter kommer starkt att påverkas av framtida klimatförändringar. De senaste årtiondenas skadestatistik talar sitt tydliga språk att kostnaderna för skador relaterade till naturskador ökar år från år. Seminariet vill belysa hanteringen av risker, både på en strategisk och på en praktisk nivå. Helt enkelt hur man som jord- och skogsbrukare bäst förebereder sig för framtidens naturskaderelaterade risker.

Kostnader och risker för naturskador ökar, dels på grund av att vi bygger ett mer avancerat samhälle som kostar mer att reparera vid naturskadehändelser, dels på grund av att mänskligheten på grund av klimatförändringen har fler extremväder att vänta, vilket i sig orsakar större och fler kostsamma skador.

Pär Holmgren och Johan Litsmark arbetar som naturskadespecialister på Länsförsäkringar AB med uppdraget att hjälpa Länsförsäkringars kunder att förebygga skador orsakade av naturskadehändelser. Sara Furestig och Gustaf Jansson Ehde arbetar som lantbruksspecialister och ansvarar för produktutveckling av försäkringar för de gröna näringarna.

Annonser: