Program för scenen och kunskaps- och innovationstorget i hall B

På torget finns olika aktörer inom kunskaps- och innovationskedjan samlade: forskare, rådgivare, utbildare och koordinatörer.

Det finns goda möjligheter att diskutera nya spännande idéer, innovationer, forskningsbehov och viktiga framtidsfrågor på tu man hand eller med flera aktörer med samma intressen.

Här finns såväl tysta rum som café för olika möten.

Framtidsverkstad

Mitt på Kunskaps- och innovationstorget kommer Framtidsverkstaden sjuda av liv. Här är du välkommen att delta i arbetet en kortare eller längre stund. Under tre timmar får tre mixade studentgrupper arbeta med olika specifika utmaningar. Utmaningarna ingår i den övergripande utmaningen hur man ska lösa livsmedelsförsörjningen på ett hållbart sätt år 2030. Studenterna kan använda hela Elmia med utställare och besökare som kunskaps- och idéresurs. En jury bedömer gruppernas förslag som presenteras muntligt och på postrar och ger ett utlåtande. Följ gärna arbetet under mässdagarna! 

Onsdag 19 oktober 12.30-15.30
Torsdag 20 oktober 09.00-12.00 och 13.30-16.30
Fredag 21 oktober 09.00-12.00

Scenprogram

Onsdag 19 oktober  

10.30

Elmia Lantbruk ställer frågan till konstnären Johanna Byström Sims – om Green Noise och hur konst kan visa lantbrukets högteknologi 

Intervjun streamas till vår webb.

11.00

Klimatet - utmaningar, risker och möjligheter inom de gröna näringarna

Johan Litsmark, naturskadespecialist på Länsförsäkringar AB
Sara Furestig, lantbruksspecialist på Länsförsäkringar AB 

12.30-15.30

Framtidsverkstad - studenterna jobbar med sina utmaningar

13.15 

Möt vinnaren i Rapsmästaren! 
Prisutdelning i maxskördstävlingen Rapsmästaren.  

Under odlingsåret 2015/16 har 40 lag tävlat om vem som kan ta den högsta höstrapsskörden i form av råfettskörd i odlingstävlingen Rapsmästaren. 

Rapsmästaren arrangeras av tidningen Lantmannen och Södra Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare. 

13.25 

Vad händer när svensk och europeisk rapselit möts på ett fält i Skåne och alla medel är tillåtna
Intervju med Gunnar Henningsson, vinnare i Rapsmästaren. 

Anders Fällman, tidningen Lantmannen och tävlingsledare för Rapsmästaren, Anders Borgquist, ordförande i Södra Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare samt Anneli Kihlstrand, vd Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare och Rapsmästarens tävlingsdomare.   

14.00

Klimatet - utmaningar, risker och möjligheter inom de gröna näringarna

Johan Litsmark, naturskadespecialist på Länsförsäkringar AB 
Sara Furestig, lantbruksspecialist på Länsförsäkringar AB 

14.30

Prisutdelning Årets Djurskötare
Tidningen Husdjur och Ladugårdsförmännens Riksförbund

14.45

Elmia Lantbruk ställer frågan till LRF:s ordförande Helena Jonsson – om lantbrukets framtid och ekonomi 

Intervjun streamas till vår webb.

16.15 Framtidsverkstad - presentation och juryutlåtande på scen
   

Torsdag 20 oktober 

09.00-12.00

Framtidsverkstad - studenterna jobbar med sina utmaningar

10.30

Elmia Lantbruk ställer frågan till vinnare av Innovation Award 2016 – om vinnande innovationer för det svenska lantbruket

11.00

Klimatet - utmaningar, risker och möjligheter inom de gröna näringarna

Johan Litsmark, naturskadespecialist på Länsförsäkringar AB 
Sara Furestig, lantbruksspecialist på Länsförsäkringar AB 

11.30 

Erfarenheter från solcellsmarknaden i Tyskland

Patrik Kristoffersson, E.ON Försäljning AB

12.45 Framtidsverkstad - presentation och juryutlåtande på scen
13.15

EEX dairy futures markets: history, present & future
För sex år sedan startade Sascha Siegel terminsmarknaden för mjölkprodukter, den som finns i Europa. Den är nu en av världens snabbast växande råvaruterminsmarknader. Sascha kommer att berätta hur det gick till när marknaden startades, var den står idag och utvecklingen framöver och hur marknaden används. 

Sascha Siegel, chef för jordbruksprodukter på börsen EEX

13.30-16.30

Framtidsverkstad - studenterna jobbar med sina utmaningar

14.00

Tre enkla strategier för lönsammare prissäkring
Torbjörn Iwarsson ger tre enkla tips om hur man gör lönsammare prissäkring av spannmål och mjölk och beskriver hur de har tillämpats av de tävlande i ATL:s prissäkringstävling.

Torbjörn Iwarsson, råvaruexpert på Svenska Commodities, medverkande i Marknadsrapporten samt ansvarig för ATL:s prissäkringstävling

14.15

Prisutdelning i ATL:s prissäkringstävling 
Under våren och sommaren har ATL:s läsare kunnat tävla helt riskfritt sina kunskaper och analyser för att sätta det bästa priset på deras egen produktion. Det gick att tävla i grenarna vete, mjölk och potatis. Guld, silver och brons delas ut till de bästa i respektive produktionsgren.

Torbjörn Iwarsson, råvaruexpert på Svenska Commodities, medverkande i Marknadsrapporten samt ansvarig för ATL:s prissäkringstävling. Lilian Almroth, chefredaktör för ATL.

14.30

Klimatet - utmaningar, risker och möjligheter inom de gröna näringarna

Johan Litsmark, naturskadespecialist på Länsförsäkringar AB 
Sara Furestig, lantbruksspecialist på Länsförsäkringar AB 

15.00

Elmia Lantbruk ställer frågan till innovationsforskaren Per Frankelius – om innovationernas betydelse för lantbrukets utveckling

Intervjun streamas till vår webb.

17.15

Framtidsverkstad - presentation och juryutlåtande på scen

Fredag 21 oktober 

09.00-12.00

Framtidsverkstad - studenterna jobbar med sina utmaningar

10.30

Elmia Lantbruk ställer frågan till Magnus Oscarsson, riksdagsledamot för KD och suppleant i miljö- och jordbruksutskottet – om den svenska mjölkens framtid och vår självförsörjning 

11.00

Klimatet - utmaningar, risker och möjligheter inom de gröna näringarna

Pär Holmgren, naturskadespecialister på Länsförsäkringar AB 
Gustaf Jansson Ehde, lantbruksspecialister på Länsförsäkringar AB

12.45 Framtidsverkstad - presentation och juryutlåtande på scen
13.00-16.00 Framtidsverkstad - rösta på de olika förslagen
13.15 

Erfarenheter från solcellsmarknaden i Tyskland

Patrik Kristoffersson, E.ON Försäljning AB

14.30

Klimatet - utmaningar, risker och möjligheter inom de gröna näringarna

Pär Holmgren, naturskadespecialist på Länsförsäkringar AB 
Gustaf Jansson Ehde, lantbruksspecialist på Länsförsäkringar AB

 Med reservation för ev. ändringar.

Annonser: